Vi är en trygg part för säljare och köpare

Budgivningen kan vara en del av bostadsaffären som kan skapa oro. Du som deltar i en budgivning ska kunna känna dig trygg. Vi dokumenterar och redovisar skriftligen alla bud för både köpare och säljare. Om säljaren samtycker kan budgivningen följas direkt här på vår hemsida. Vi ser detta som ett steg mot en tryggare och öppnare budgivning.

1

Visningen

Under visning tar mäklaren namn och telefonnummer av alla som kommer på visningen. Om det finns fler än en intresserad köpare efter visningen blir det budgivning.

Mäklaren kollar av så att de som deltar i budgivningen har finansiering ordnad. Det är också viktigt att fråga om budgivaren har några speciella förbehåll när denne lägger ett bud, t.ex besiktning mm.

2

Mäklaren kontaktar spekulanter

Efter genomförd visning kontaktar mäklaren alla spekulanter som varit på visningen och frågar om de är intresserade. De som är intresserade lämnar bud och detta bud noteras med summa, klockslag och eventuella förbehåll.

3

Budredovisning

Mäklaren informerar säljare och spekulanter om de bud som kommer. Alla bud meddelas till alla parterna via telefon, sms eller e-mail. Budgivningen fortsätter så länge det fortsätter att komma bud och säljaren är den som avgör hur lång en budgivning skall vara.

4

Säljaren väljer sin köpare

Säljaren har alltid rätt att välja sin köpare. Det är inte alltid säljaren väljer den köpare som lagt det högsta budet. Säljaren behöver inte redovisa på vilka grunder denna gjort sitt val.

5

Sent bud

Om mäklaren får in ett sent bud från en budgivare är denne skyldig att redovisa budet för köparen enligt svensk lag. Ingenting är klart i en bostadsaffär förrän ett kontrakt är undertecknat.

6

Avhopp

På samma sätt kan en köpare välja att hoppa av en bostadsaffär innan kontraktsskrivning är genomförd då man enligt lag är skyldig att ha skriftligt avtal på bostadsköp.

7

Kontraktsskrivning

Mäklaren bokar tid för kontrakt med säljare och köpare. Det vanliga är att man träffas på mäklarens kontor och skriver avtal. Budgivningslistan ligger med som en bilaga till kontraktet.