<
Hudiksvall
Malnbaden

Badvägen 29

Budgivning
Budgivningen har inte börjat.
  • Utgångspris
    1 995 000 kr
  • Bostadstyp
    Tomt
  • Tomtarea
    1321 Kvm

Havsnära attraktiv tomt nära Malnbaden i Hudiksvall

Drömmer du att bygga nytt boende i attraktivt område och uppskattar natur och hav? Välkommen till Badvägen 29, en större tomt på 1300kvm nära Malnstranden. Vatten, avlopp och elanslutningar är betalda.

Beskrivning

Fastigheten ÖSTANBRÄCK 3:19 omfattas av detaljplan 21-86:509 som vann laga kraft 1986, samt med ändring av detaljplan 2184-P02/17, vilken vann laga kraft 2002. Bestämmelserna som gäller fastigheten innebär bland annat att fastigheten får användas endast för bostadsändamål. Bostadshus ska uppföras fristående, om högst 1 våning. Garage eller gårdsbyggnader får placeras intill 2,0 meter från gräns mot granntomt. Punktprickat område får inte bebyggas. I det här fallet är området närmast gata punktprickat. Tomt får inte ges mindre storlek än 1000 m2.  

Genom den detaljplaneändring som skedde 2002 har strandskyddet upphävts inom ianspråktagna tomtplatser, samt för vattenområde för bryggor. Aktuell fastighet ligger dock utanför det strandskyddade området, så man behöver inte ta hänsyn till strandskyddet på fastigheten. Planen upphäver även bestämmelserna som reglerar största tillåtna byggnadsarea och största byggnadshöjd. Vilket innebär att det inte finns begränsningar i byggnadshöd eller byggnadsarea på fastigheten.

Detta enligt uppgift av bygglovshandläggare 2024-05-02 

Tomt, Övrigt

Tomt

Från badvägen sett, Övrigt

Från badvägen sett

Övrigt

DJI_0124, Övrigt

DJI_0124

Övrigt

Malnstranden, Övrigt

Malnstranden

Ansvarig Mäklare

Ann-Sofie Lundvall

Kontakta mäklaren för visning
Bostadsfakta
Ekonomi