Bollnäs
Bollnäs / Alfta

Söräng Nybyggesvägen 5091

Pris: 4 000 000 kr

  BOLLNÄS - Industrifastighet

  Fastighet med stora lokalutrymmen - passande för många verksamheter. Ostört och bra läge ca 1 mil från Bollnäs. Markareal ca 3 ha - närhet till riksväg 50.

 • Objekttyp
  Kommersiell

Visning

Kontakta mäklaren för visning
Ansvarig Mäklare

Berndt Larsson

Budgivning

Budgivningen har inte börjat.

Är du intresserad?

Jag godkänner Hälsinglands Fastighetsbyrås policy för behandling av personuppgifter. Läs mer

Gemensamhetsanläggningar

Gemensamhetsanläggning Bollnäs SÖRÄNG GA:

fnr_21019477

Avlopp till egen anläggning - 3-k brunn - infiltration.  Vatten från egen brunn. Nyare oljeavskiljare

 

Byggnadsbeskrivning

Industrienhet, annan tillverkningsindustri (426)
Byggnad, värde: 1 375 000 kr
Mark, värde: 442 000 kr
Summavärde: 1 817 000 kr

Taxeringsår: 2013
Värdeår: 1982, 1994

Byggnader

HUVUDBYGGNAD

Industri- och kontorsbyggnad i 2-plan uppförd 1979. Delvis renoverad 2015 - viss tillbyggnad 2004. Byggnaden inrymmer 270 kvm kontors/försäljnings/personalyta, 486 kvm verkstadslokal, 352 kvm lagerlokal, 545 kvm lager på entresolplan samt bostadslägenhet om ca 65 kvm.

Därutöver finns kallager med LOA 1 200 kvm - magasins-/lagerbyggnad med LOA 1 044 kvm samt en dräneringshall LOA 180 kvm. Samtliga lokaler har nyttjats av fastighetsägaren för bildemonteringsverksamhet och håller normal resp enkel standard / skick.   Miljöinventering har gjorts och inga saneringsbehov föreligger för fortsatt verksamhet.

Omkring byggnaderna finns stora ytor för uppställningsplats och ev tillbyggnader för nästa ägare.

Byggnadssätt

Verkstads- lager - försäljningsbyggnad uppförd på betongplatta med stomme av stål - fasad och ytterväggar av plåt. Uppvärmning genom bergvärmepump med anslutna radiatorer resp varmluft. Mekanisk till- och frånluft. Takskjutport 5,5 m till verkstad - travers. Tryckluftsledningar och kompressor. Vidbyggt skärmtak med betongplatta.

Kallager - uppfört 1994-1995 på betongplatta med stomme av stål (oisloerad) med fasad och yttertak av plåt. En större och en mindre port. Vidbyggt skärmtak - ca 80 kvm. Byggnaden innehåller kallager fördelat på två utrymmen med betong resp grusgolv. Lokalarea ca 1 200 kvm - byggnadsarea ca 1 250 kvm (exkl skärmtak),

Magasin/lagerbyggnad - okänt byggnadsår (fd tegelbruk) grundläggning av betong /natursten. Trästomme (oisolerad). Fasad och tak av plåt.  Bygnaden innehåller lagerutrymme med jord/trägolv i två plan med mittgång. Lokalarea ca 1 044 kvm

Dräneringshall - byggnadsår 1999 uppfört på betongplatta - stomme av stål (delvis isolerad) fasad och yttertak av plåt. Stor vikport. Travers. Slutna tanksystem för omhändertagande av vätska. Byggnaden innehåller verkstadslokal samt avd för tankar m m. Lokalarea ca 180 kvm.

Alla bilder

Bostadsfakta

Allmänt

 • Fastighetsbeteckning
  SÖRÄNG 7:6
 • Objekttyp
  Kommersiell
 • Ägarskap
  Friköpt - Kommersiell fastighet
 • Taxeringsvärde (byggnad)
  1 375 000 kr
 • Taxeringsvärde (mark)
  442 000 kr

Driftkostnad

Ladda ner dokument

Karta