Information om GDPR

Hos oss är våra kunders förtroende vår största tillgång.

Vi behandlar personuppgifter såsom namn, telefonnummer, e-post och adress på ett varsamt och ansvarsfullt sätt i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) . Du kanske har varit på våra visningar, anmält dig för en värdering, eller att vi matchar bostäder med dina önskemål. Vi kan använda dina uppgifter för kundnöjdhetsuppföljningar i syfte att förbättra våra tjänster.

Grunden för vår behandling av dina personuppgifter är antingen att kunna uppfylla ett avtal, samtycke, lagkrav (tex fastighetsmäklarlagen) eller att vi följer upp förfrågningar eller kundnöjdhet. Uppgifterna lagras så länge vi har rättslig grund för den.

Du kan begära utdrag på uppgifterna eller får dem rättade eller raderade. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje person. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på info@hfastighetsbyra.se

Nedan kan du läsa mer om vår policy;

Hälsinglands Fastighetsbyrås policy för behandling av personuppgifter